animation
animation
animation
animation
animation
animation
animation

Smart City Hub

Smart City Hub je interaktivní databáze projektů Smart City zahrnující projekty realizované nejen v Česku, ale i v zahraničí. Cílem Smart City Hub je především šíření inovativních projektů a chytrých řešení a slouží k přehledné evidenci informací, aktuálních trendů a strategií.

Novinky

Databáze projektů

Databáze Smart City Hub obsahuje několik set inovativních projektů, které úspěšně prošly hodnocením Odborné poroty v některém z ročníků soutěže Chytrá města, a tak získaly oficiální certifikaci kvality projektu Smart City. Soutěž je každoročně pořádána neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., v úzké spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem měst a obcí ČR, vysokými školami a dalšími odbornými institucemi. Smart City Hub tedy slouží především jako zdroj inspirace a informací, které je možné využít při plánování inovativních řešení, a nabízí propojení poskytovatelů těchto řešení s investory a veřejnými subjekty.
Živ. prostředí
Hospodaření s vodou
Chytrá veřejná správa
Energetika
Odpadové hospodářství
Urbanismus a plánování rozvoje města
Doprava a mobilita
Telemedicína, zdraví, životní styl
Veřejné osvětlení
ICT a open-data
Internet věcí
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

SMART CITY HUB - všechna práva vyhrazena